FEN KULÜP PLANLARI


BİLİM, FEN VE TEKNOLOJİ KULÜBÜ DOKÜMANLARI

 
BİLİM, FEN VE TEKNOLOJİ KULÜBÜNÜN AMAÇLARI

Öğrencilerimizin birçoğu için Fen dersleri, korkulan dersler durumundadır. Aslında bu derslerin hayatın ta kendisi olduğunu anlayabilen öğrencilerimizin bu dersleri anlamada arkadaşlarına göre daha ileri düzeyde oldukları son derece açıktır. Çevremizle olan ilişkilerimizde, geçmişi tanımada, gelecek için projeler üretmede ve günü yaşamada Fen Bilimleri hep yanımızda olmuştur.

Gençlerimizi hayatla; Fen yoluyla barışık hale getirebilme adına “BİLİM, FEN VE TEKNOLOJİ KULÜBÜ” kurulmuştur. Kulübümüzün amaçları şunlardır:

1-) Öğrencilerimize fen sevgisini kazandırmak.

2-) Bu derslerin korkulacak dersler olmadığını, hayatımızın bir parçası olduğunu, doğadaki canlı cansız bütün varlıklar arası ilişkilerin aslında matematiksel ve bilimsel düşünme ile çok daha anlaşılabilir olduğu inancını geliştirmek.

3-) Kişisel becerilerin ve bireysel zekânın ortaya çıkmasına uygun zemin oluşturma.

4-) Problem çözme becerilerini ve muhakeme yeteneğini geliştirmek.

5-) Sorunlar karşısında yılmayacak ve çözüm üretebilecek bir düşünce sistemini oluşturabilecek ve gelişmeye açık bir kişilik sahibi bireyler yetiştirme.

6-) Deney-gözlem ve diğer sayısal metotlarla öğrencilerimizin araştırma duygusunu geliştirme.

7-) Varlıklar ve olaylar arasındaki sebep –sonuç ilişkilerini kurabilme gücünü geliştirmek.

8-) Pozitif ve analitik düşünebilme, yorumlama, analiz ve sentez yapabilme gücünün geliştirilmesi

9-) Yukarıda sayılan özellikler ışığında kabiliyetli öğrencilerin bulunması; bilimsel çalışmalara yönlendirilmesi; milletine ve ülkesine en faydalı fertlerin gün ışığına çıkarılması bilimsel ve diğer sayısal metotlarla öğrencilerimizin araştırma duygusunu geliştirme.

Kaynak: Fenokulu


BİLİM, FEN VE TEKNOLOJİ KULÜBÜ İLE İLGİLİ BELGE VE DOKÜMANLAR


  BİLİM, FEN VE TEKNOLOJİ KULÜBÜ YILLIK PLANI 

  BİLİM, FEN VE TEKNOLOJİ KULÜBÜ YILLIK ÇALIŞMA PLANI

  BİLİM, FEN VE TEKNOLOJİ KULÜBÜ YÖNETMELİĞİ (İÇ TÜZÜĞÜ)

  BİLİM, FEN VE TEKNOLOJİ KULÜBÜ KULÜP ÖĞRENCİ LİSTESİ

  BİLİM, FEN VE TEKNOLOJİ KULÜBÜ AYLIK RAPORLARI (EYLÜL - HAZİRAN)

  BİLİM, FEN VE TEKNOLOJİ KULÜBÜ YIL SONU FAALİYET RAPORU

  BİLİM, FEN VE TEKNOLOJİ KULÜBÜ TOPLUM HİZMETİ ÇALIŞMA PLANI

  BİLİM, FEN VE TEKNOLOJİ KULÜBÜ TOPLUM HİZMETİ ÇALIŞMA GRUPLARI

  BİLİM, FEN VE TEKNOLOJİ KULÜBÜ GAZETESİ

  BİLİM VE TEKNOLOJİ HAFTASI KONUŞMASI VE SUNUMU

  BİLİM VE TEKNOLOJİ HAFTASI (SLAYT)                                             Etiketler: Bilim fen ve teknoloji kulübü evrakları, bilim fen ve teknoloji kulüp planıbilim fen ve teknoloji kulüp 2017bilim fen ve teknoloji kulüp dökümanlarıbilim fen ve teknoloji kulüp gazetesibilim fen ve teknoloji kulüp iç tüzüğübilim fen ve teknoloji kulüp çizelgesibilim fen ve teknoloji kulüp aylık raporlarıbilim fen ve teknoloji kulüp yıl sonu raporları